Sekmadienis, Rugpjūtis 25, 2019

Mokymas plaukti

Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. Pasvalio sporto mokykloje įvedama nauja paslauga

„Mokymas plaukti su instruktoriaus paslaugomis“, Teikiamų paslaugų įkainiai:

1. vienkartinis mokestis asmeniui iki 16 m. 1,5 val. – 7,70 eur.;

2. asmeniui iki 16 m. 8 kartai po 1,5 val. – 53,30 eur.;

3. vienkartinis mokestis asmeniui nuo 16 m. 1,5 val. – 9,80 eur.;

4. asmeniui nuo 16 m. 8 kartai po 1,5 val. – 65,00 eur.

 

Dėl informacijos apie teikiamas paslaugas teirautis sekančiai:

Instruktorius-gelbėtojas Paulius Suveizdis tel. 8-622 71 268

Instruktorius-gelbėtojas Tadas Bulkė tel. 8-625 60 112

MOKYMO PLAUKTI SU INSTRUKTORIAUS PASLAUGOMIS TVARKA

 

1. Mokymo plaukti  paslauga teikiama norintiems išmokti plaukti vaikams iki 16 metų ir suaugusiems nuo 16 metų.

2. Mokymo plaukti paslaugą teikia  Pasvalio sporto mokyklos instruktoriai – gelbėtojai.

3. Visi lankytojai, norintys naudotis sporto mokyklos teikiamomis mokymo plaukti paslaugomis privalo susipažinti su teikiamų mokymo plaukti paslaugų tvarka, baseino taisyklėmis ir jų laikytis.

4. Norintiems naudotis teikiamomis mokymo plaukti paslaugomis rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę.

5. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių ne dėl Sporto mokyklos kaltės,tenka lankytojui.

6. Sporto mokykla neatsako ir neatlygina lankytojui dėl jo sveikatai padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

7. Sporto mokykla neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro galimybę lankytojams palikti atsineštus daiktus.

8. Susipažinęs su mokymo plaukti tvarka pasirašyti žurnale, tuo patvirtindamas, kad sutinka laikytis tvarkos ir prisiima atsakomybę už savo sveikatos būklę (žurnalas pas instruktorius  - gelbėtojus) .

9. Turėti maudymosi kostiumą, glaudes, šlepetes, rankšluostį, higienos priemones;  rekomenduojame turėti ir  plaukimo akinukus bei kepurėlę.

10. Ateiti paskirtu laiku ir nevėluoti į užsiėmimus. 11. Suderinti iš anksto su pasirinktu plaukimo instruktoriumi dėl užsiėmimų laiko ir sumokėti pasirinktos paslaugos kategorijos įkainį.

12. Atsakingai  naudotis Sporto mokyklos teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, laikytis drausmės, tvarkos ir saugumo reikalavimų.

13. Nedelsiant informuoti gelbėtoją – instruktorių apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto mokyklos teikiamomis paslaugomis.

14. Po užsiėmimų palikti tvarkingus persirengimo kambarius bei kitas bendro naudojimo patalpas.

15. Laikytis nustatytos tvarkos ir saugos reikalavimų.

16. Būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų.

17. Įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.

18. Kokybiškai ir maloniai suteikti mokymo plaukti paslaugą klientams.

19.Turėti gerus plaukimo įgūdžius, greitą orientaciją, gerus bendravimo įgūdžius, mokėti suteikti pirmąją pagalbą.

20.Užtikrinti švarą ir saugumą baseino zonoje, atsakyti už inventoriaus tvarkingumą.

21. Supažindinti klientus pasirašytinai su baseino taisyklėmis ir mokymo plaukti tvarka

22. Vesti norinčių mokytis plaukti registracijos  ir apskaitos žurnalus

23. Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pateikti mokyklos buhalterei mokymo plaukti registracijos  ir apskaitos žurnalus bei informaciją apie surinktas lėšas, suderinus su mokyklos direktore.

24. Instruktorius -gelbėtojas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šią tvarką, taip pat asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto mokyklos lankytojams.

25. Instruktorius – gelbėtojas turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias taisykles, nutraukti teikiamas paslaugas.

26. Turint pageidavimų ar pastebėjimų ar iškilus klausimams, nesusipratimams prašome užrašyti pastabų ir pasiūlymų sąsiuvinyje, kuris yra pas Sporto mokyklos budintį.

Pasvalio sporto mokykla

Taikos g. 22, Pasvalys

Tel. (8451) 34530

mob. +370 647 16643

baseinas@pasvaliosm.lt

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
Reset Map